Karta zabiegu

    Dane zabiegu:

    Dane Medyczne

    Okolice ciała, na której nie wyraża zgody na masaż (obowiązkowe):

    Oświadczenie i podpis klienta: